16 Mayıs 2015 Cumartesi

PROJE RAPORU (TÜRKÇE)

Active Minds grubumuz 3 kişiden oluşmaktadır:
Fatma HALIPINAR - grup lideri
Vildan VAROL  - proje koordinatörü
 Zülal ÜÇLER  - teknik sorumlu

Pasif okul öncesi öğrencilerini konumuz olarak seçtik ve bu problemin Türkiye’de çok yaygın olduğunu ve çocukların gerçek yeteneklerini gösteremediklerini gözlemledik. Çocuklar sınıf içi aktivitelerine aktif olarak katılamadıkları için ilgileri zamanla azalabilmektedir. Hatta okula gitmek bile istemeyebilirler. Ayrıca öğretmen odaklı bir sınıf ortamında öğrenciler gerçek yetenek ve ilgilerini keşfedemezler.

Başlangıç noktamız beyin fırtınası ve konumuz pasif okul öncesi öğrencileri idi. Ana problemimizi belirlemek için üç tane neden seçtik. Bunlar sistem, öğrencinin karakteri ve insandı. Matriks diyagramı ile ana problemimizi sistem olarak seçtik. Daha sonra sistem kaynaklı problemlerin müfredat ve kaynak eksikliğinden oluştuğunu saptadık. Bir sonraki aşamada, pasif öğrencilerinin genel davranışlarını listeledik. Daha kapsamlı bir araştırma yapmak için Marion Passidomo’nun  “Geleneksel Eğitimden Gelişimsel Olarak Uygun Eğitime: Süreçteki Çalışma”, Sue Miles’in “Arama ve Keşif: Heyecan Verici Değişiklikler Yaratma” ve  Lou Swanson’un “Anaokullarımız Yetişkin Odaklı Sanat Projeleri ve Çocuk Odaklı Olarak Değiştirilir” makalelerini kullandık.

Araştırma sonuçlarımıza göre pasif çocuklarda ortak olarak görülebilen yaygın davranışlar olduğunu gördük. Bu yaygın davranışlar uyku hali, grup oyunlarına isteksizlik ve kendi derisini ve tırnaklarını yemek olabilir.
Daha önce de bahsettiğimiz gibi, eğitim sistemi problemleri iki alt gruba ayrılabilir: Müfredat ve kaynak eksikliği. Müfredattaki eksiklikler sistemin öğrencinin yetenekleri düşünülmeden düzenlenmesinden kaynaklanmaktadır. Eğitim sistemi geleneksel ve öğretmen merkezli olduğu için öğrenciler kendilerini ve neye ilgilerinin olduğunu keşfedemiyor. Kaynak yetersizliğine baktığımızda, okul öncesi eğitim için ayrılan bütçe çoğu gerekli materyal için yeterli olmadığı için öğrencilerin hayal gücü sınırlı kalmaktadır. Özellikle 4+4+4 ile birlikte, okul öncesi eğitim geri planda kalmıştır. Bunun sonucu olarak, zaten az olan bütçe payında azaltılmaya gidilmiştir.
Bu aşamalardan sonra, İnsanların görüşlerinin alabilmek için yirmi soruluk bir anket düzenledik ve katılımcılarımızın büyük çoğunluğunun saptadığımız problemler konusunda bizimle aynı fikirde olduğunu öğrendik.

Son olarak çözüm önerileri geliştirmeye çalıştık. Öğrencilerin sınıf içi aktivitelere daha aktif bir şekilde katılımını sağlamak için şunlar yapılabilir:


ü    Eğitim sistemi öğrenci odaklı aktivitelere odaklanmalıdır.
ü    Okul öncesi eğitime ayrılan bütçe artırılmalıdır.
ü    Okul yönetimi ve aileler arasındaki ilişki güçlendirilmelidir.
ü    Öğretmenler öğrencilerin farklı karakterlerinin ve yeteneklerinin farkında olmalıdır.


Sonuç olarak, sınıf içindeki pasif öğrenciler odaklarını ve ilgilerini kaybedebilirler. Bu durum onların gelecekteki eğitim hayatına da olumsuz etkide bulunabilir. Öğrencilerin aktif katılımını artırmak için potansiyellerini ortaya çıkaracak gerekli tedbirler alınmalıdır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder