22 Mayıs 2015 Cuma

SON / THE END


Uzun, yorucu ama çok keyifli geçen bir çalışmanın ardından projemizin sonuna geldik. Ekip olarak ortaya çıkan çalışmanın harcadığımız emeklere değdiğine inanıyoruz. 

Bu proje, geçirdiğimiz 2.5 aylık süreçte bize pek çok şey öğretti. İçlerinde en önemlisi takım çalışması ve ekip ruhuydu. 3 kişilik küçük bir grup olduğumuz için grup toplantılarımızda çok büyük aksaklıklar yaşamadık. Fakat,- özellikle-bazı teknik konularda çok zorlandığımızda birbirimize elimizden geldiğince destek olduk, aksilikler yaşadığımızda birbirimize moral verdik. Bunun dışında Microsoft Word ve Powerpoint'i daha etkili bir şekilde kullanabilmeyi öğrendik. Bir projeyi onlarca kişi önünde sunmanın ne kadar  zorlu ve heyecan verici bir şey olduğunu öğrendik. Geleceğin öğretmenleri olarak bu projenin bize hem içerik olarak olarak hem de yaşattığı sunum deneyimi olarak çok şey kattığını düşünüyoruz. 

Grubumuzdaki sorumluluk bilincini, olumlu havayı ve ekip ruhunu projemize yansıtmak en önemli hedeflerimizden biriydi. Biraz da olsa bunu başarabildiysek ne mutlu bize. 

Son olarak, Dr. Hayal Köksal hocamıza projeyi hazırlamamız konusunda sağladığı imkanlardan ve verdiği desteklerden dolayı sonsuz teşekkürlerimiz iletiyoruz. 

Fatma HALIPINAR / Vildan VAROL / Zülal ÜÇLER 


We have come to the end of our project after long, tired but enjoyable working. As a team we believe that our outcome worth the while.

We learned that many thing in this project. The most important of these was team working and team spirit. Because our group consist of 3 people, our group meetings did not have a difficulty. However, -especially- when we suffered from a some technical problems, we supported and cheer each other. In addition to these, we learned that how to use Microsoft Word and PowerPoint more effectively. We learned how exciting and effortful to present a project in front of dozens of people. as a teacher of future, we think that we this project gained a lot of things.

One of the most important target of our project is to reflect our team's sense of responsibility and team spirit. If we can do this, we will be extremely glad. 


Finally, we thank Dr. Hayal Köksal for her contributions to our project.

Fatma HALIPINAR / Vildan VAROL / Zülal ÜÇLER 

16 Mayıs 2015 Cumartesi

ACTIVE MINDS TEAM MEMBERSFatma HALIPINAR ( Grup Leader )

Freshman in Early Childhood Education at Boğaziçi University

Contact: fatma.halipinar@boun.edu.tr

Vildan Varol (project coordinator)

Freshman in Early Childhood Education at Boğaziçi University

Contact: vildan.varol@boun.edu.tr

Zülal Üçler ( technical officer)

Freshman in Early Childhood Education at Boğaziçi University

Contact : zulal.ucler@boun.edu.tr

ACTIVE MINDS TAKIM ÜYELERİ


    


    Fatma HALIPINAR ( Ekip Lideri) 

    Boğaziçi Üniversitesi Okul öncesi Öğretmenliği 1. sınıf öğrencisi

    iletişim : fatma.halipinar@boun.edu.tr

    Vildan Varol ( Proje Koordinatörü )

    Boğaziçi Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği 1. sınıf öğrencisi

    iletişim: vildan.varol@boun.edu.tr

    Zülal Üçler ( Teknik Sorumlu)

    Boğaziçi Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği 1. sınıf öğrencisi 

     iletişim : zulal.ucler@boun.edu.tr 

PROJE RAPORU (TÜRKÇE)

Active Minds grubumuz 3 kişiden oluşmaktadır:
Fatma HALIPINAR - grup lideri
Vildan VAROL  - proje koordinatörü
 Zülal ÜÇLER  - teknik sorumlu

Pasif okul öncesi öğrencilerini konumuz olarak seçtik ve bu problemin Türkiye’de çok yaygın olduğunu ve çocukların gerçek yeteneklerini gösteremediklerini gözlemledik. Çocuklar sınıf içi aktivitelerine aktif olarak katılamadıkları için ilgileri zamanla azalabilmektedir. Hatta okula gitmek bile istemeyebilirler. Ayrıca öğretmen odaklı bir sınıf ortamında öğrenciler gerçek yetenek ve ilgilerini keşfedemezler.

Başlangıç noktamız beyin fırtınası ve konumuz pasif okul öncesi öğrencileri idi. Ana problemimizi belirlemek için üç tane neden seçtik. Bunlar sistem, öğrencinin karakteri ve insandı. Matriks diyagramı ile ana problemimizi sistem olarak seçtik. Daha sonra sistem kaynaklı problemlerin müfredat ve kaynak eksikliğinden oluştuğunu saptadık. Bir sonraki aşamada, pasif öğrencilerinin genel davranışlarını listeledik. Daha kapsamlı bir araştırma yapmak için Marion Passidomo’nun  “Geleneksel Eğitimden Gelişimsel Olarak Uygun Eğitime: Süreçteki Çalışma”, Sue Miles’in “Arama ve Keşif: Heyecan Verici Değişiklikler Yaratma” ve  Lou Swanson’un “Anaokullarımız Yetişkin Odaklı Sanat Projeleri ve Çocuk Odaklı Olarak Değiştirilir” makalelerini kullandık.

Araştırma sonuçlarımıza göre pasif çocuklarda ortak olarak görülebilen yaygın davranışlar olduğunu gördük. Bu yaygın davranışlar uyku hali, grup oyunlarına isteksizlik ve kendi derisini ve tırnaklarını yemek olabilir.
Daha önce de bahsettiğimiz gibi, eğitim sistemi problemleri iki alt gruba ayrılabilir: Müfredat ve kaynak eksikliği. Müfredattaki eksiklikler sistemin öğrencinin yetenekleri düşünülmeden düzenlenmesinden kaynaklanmaktadır. Eğitim sistemi geleneksel ve öğretmen merkezli olduğu için öğrenciler kendilerini ve neye ilgilerinin olduğunu keşfedemiyor. Kaynak yetersizliğine baktığımızda, okul öncesi eğitim için ayrılan bütçe çoğu gerekli materyal için yeterli olmadığı için öğrencilerin hayal gücü sınırlı kalmaktadır. Özellikle 4+4+4 ile birlikte, okul öncesi eğitim geri planda kalmıştır. Bunun sonucu olarak, zaten az olan bütçe payında azaltılmaya gidilmiştir.
Bu aşamalardan sonra, İnsanların görüşlerinin alabilmek için yirmi soruluk bir anket düzenledik ve katılımcılarımızın büyük çoğunluğunun saptadığımız problemler konusunda bizimle aynı fikirde olduğunu öğrendik.

Son olarak çözüm önerileri geliştirmeye çalıştık. Öğrencilerin sınıf içi aktivitelere daha aktif bir şekilde katılımını sağlamak için şunlar yapılabilir:


ü    Eğitim sistemi öğrenci odaklı aktivitelere odaklanmalıdır.
ü    Okul öncesi eğitime ayrılan bütçe artırılmalıdır.
ü    Okul yönetimi ve aileler arasındaki ilişki güçlendirilmelidir.
ü    Öğretmenler öğrencilerin farklı karakterlerinin ve yeteneklerinin farkında olmalıdır.


Sonuç olarak, sınıf içindeki pasif öğrenciler odaklarını ve ilgilerini kaybedebilirler. Bu durum onların gelecekteki eğitim hayatına da olumsuz etkide bulunabilir. Öğrencilerin aktif katılımını artırmak için potansiyellerini ortaya çıkaracak gerekli tedbirler alınmalıdır.

15 Mayıs 2015 Cuma

PROJECT REPORT (ENGLISH)

Our group, Active Minds, consists of 3 people:
 Fatma HALIPINAR - the group leader
Vildan VAROL – project coordinator
 Zülal ÜÇLER – technical officer

We chose the problem of passive preschool children as our topic because we observed that this is a common problem in Turkey and children cannot display their real abilities. Since children cannot participate in classroom activities actively, their interests in the class may decrease in time. They even may not want to go to the school. Also in a class environment which is teacher-focused they may not discover their interests and talents.

Our first step was brainstorming. Our problem was “Passive Preschool Children”. We chose three reasons to determine the main cause. These were education system, students’ characteristics and environment. We decided on the education system as our main problem through matrix diagram. The education system consists of curriculum and lack of resources. Then we listed the common behaviors of passive students. To do more extensive research about our topic, we think that we can benefit from these resources: Marion Passidomo’s “Moving From Traditional to Developmentally Appropriate Education: A Work in Progress, “Exploration and Discovery: Creating an Enthusiastic, Exciting Classroom” by Sue Miles, and Lou Swanson’s “Changes – How Our Nursery School Replaced Adult-Directed Art Projects with Child-Directed Experiences and Changed Into an Accredited, Child-Sensitive DAP School”.

 According to our research findings, there are some common behaviors which can be seen on the passive kids. These common behaviors include lethargy, reluctance to co-playing and biting their own skin or fingers. As we discussed before, the educational system can be divided into two sub-categories: curriculum and lack of resources. The setbacks in the curriculum result from an education system that is regulated without considering children’s abilities; since the education system is traditional and teacher-focused, students cannot express themselves and cannot discover their interests. As for lack of resources, since the budget for early childhood education is not enough for most of the necessary materials, students’ imagination levels remain limited.
To take views of the people about our topic we conducted a questionnaire of twenty questions. We came to the conclusion that people think that the government does not provide enough financial support for early childhood education.

Our suggestions to make children participate in classroom activities in a more active way can be listed as follows:
ü    The education system should focus on student-centered activities.
ü    The budget for early childhood education should be raised.
ü   The relationship between parents and school administration ought to be strengthened.
ü    Teachers should be aware of children’s personal differences.


To conclude, children who are passive in the classroom activities lose their focus and interest for the course and this may affect their future education life negatively as well. To increase the participation of students in the activities and to improve their full potential, the necessary steps above should be taken.


TÜRKÇE POWER POINT - PASİF ÖĞRENCİLER

ENGLISH POWER POINT - PASSIVE STUDENTS